(01) 541 43 43 | info@mdj.si

Stanovanjska skupina Črnuška gmajna

Suhadolčanova 57

1231 Ljubljana

tel.,fax.: 059 057630

GSM: 040569575

e-mail:crnuska-gmajna@mdj.si

Stanovanjska skupina Črnuška gmajna je dislocirana enota Mladinskega doma v Jaršah, ki se nahaja se v individualni hiši v soseski Črnuška gmajna.

S psihosocialnega vidika omogoča optimalno dinamiko in vsebinsko razgiban življenski prostor in je prilgodljiva za povezovanje in vključevanje v širše socialno okolje.

V stanovanjski skupini je prostora za optimalno 8-9 mladostnikov in mladostnic starosti od 15 do 19 let, kjer je mladostnikom omogočeno zadovoljevanje njihovih osnovnih življenjskih potreb.

V stanovanjski skupino so nameščeni zaradi emocionalne, socialne in vzgojne ogroženosti in zaradi tega potrebujejo za postopno normalizacijo in vključitev v socialno življenje strokovno pomoč.

Mladostniki, ki živijo v stanovanjski skupini, sami prevzemajo ob pomoči vzgojiteljev, za življenje pomembne obveznosti. Mladi si sami perejo, kuhajo, razpolagajo s svojim denarjem, skrbijo za neposredno okolico in si strukturirajo svoj prosti čas.

 

 

Projekti:

SBSX

Po poteh Martina Krpana

No will no skill

Healthy mind in a healthy body

EVS 2014

EVS 2015

EVS 2016

EVS 2017