(01) 541 43 43 | info@mdj.si

Program Produkcijske šole ponuja kratko (od nekaj mesecev do leta in pol) in intenzivno dnevno delovno-terapevtsko obravnavo, usmerjeno v razvijanje specifičnih osebnostnih lastnosti, usvajanju funkcionalnih znanj in socialnih veščin. Zasnovan je tako, da bi se mladostniki v njem počutili dobro in sproščeno. Dopušča veliko prostora za iniciativo, kreativnost in fleksibilnost. Urnik ohranja le minimalne časovne okvire za začetek in konec pouka ter odmorov, šolskega zvonca ni. Delo poteka v majhni skupini in je naravnano tako, da mladostnik v hitro vidi učinke dela. K ugodni klimi pripomore tudi upoštevanje potreb mladostnikov, odzivanje na individualne potrebe in težave mladostnika, pozitivni čustveni ton s poudarkom na nagrajevanju (kar pa ne pomeni, da ni kaznovanja), opogumljanju, spodbujanju in spoštovanju otroka. Mladostniki se lažje istovetijo z vzgojnimi in izobraževalnimi cilji programa, če doživljajo uspehe in lahko prevzemajo odgovornost ter dejavno sodelujejo pri upravljanju šolskega življenja. K ugodni klimi prispeva tudi dobro sodelovanje med starši in mentorji.

Ime šole, Produkcijska šola, izhaja iz naravnanosti programa k temu, da mladostnik osvaja nova znanja in veščine ob izdelavi izdelka, produkta - to pomeni, da mladostniki pridobivajo tudi teoretična znanja ob konkretnem delu, ob izdelavi posameznih izdelkov in ne klasično šolsko. Tako učenje je manj neprijetno in naporno. Program je zasnovan projektno, izdelek pa je rezultat posameznega projekta.

Predmetna področja programa so:

  • računalništvo, pri katerem se mladostnik spozna z računalniškimi programi za oblikovanje, pisanje, obdelavo fotografij,... Mladostniki imajo možnost, da pri tem predmetu naredijo sledeče izdelke: osebna vizitka, izrezi iz samolepilne folije, montaža kratkih filmov, prezentacije, prošnje, dopise, enobarvne in večbarvne filme za sitotisk, obdelava fotografij...

  • sitotisk, pri katerem si mladostniki na T-shirte natisnejo motive po lastni izbiri

  • Šivanje, pri katerem se mladostnik nauči upravljanja z gospodinjskim šivalnim strojem in si poleg tega, da si zakrpa svoja stara oblačila lahko izdela tudi okrasno blazino, predpasnik, hlače, torbo...

  • funkcionalno opismenjevanje, v okviru katerega se mladostnik pripravlja na izpite v kolikor opravlja redno srednjo šolo po izpitih, poleg tega pa pri tem predmetu napišejo kvalitetno prošnjo za zaposlitev, razne dopise, razbirajo praktične informacije iz tabel (vozni redi...) in izpolnjujejo različne obrazce, ki so za njih aktualni.

  • trening socialnih veščin, pri katerem se mladostnik uri v praktičnih veščinah, ki mu služijo v vsakodnevnemu življenju, npr. osebni nastop, bonton, moralno vrednotenje, reševanje konfliktnih situacij, ustrezna komunikacija, ustrezno podajanje in sprejemanje kritike, izrekanje in sprejemanje pohval, odnosi med spoloma, odnosi s starši, avtoriteto...

Predmetna področja se v dnevnem urniku prepletajo tudi z različnimi vlogami, ki imajo funkcijo skrbi za skupino, krepijo ugodno skupinsko klimo in jih mladostniki prevzemajo izmenjaje tedensko. Te vloge so:

  • kuhar ves teden skrbi za nakupe prehrane v najbližji trgovini in vsak dan pripravlja kosilo za skupino. To vlogo opravljajo mladostniki v paru, s pomočjo mentorja.

  • blagajnik je 'finančni minister', to pomeni, da dnevno vodi evidenco prihodkov in izdatkov denarja, namenjenega prehrani. Stanje v blagajni beleži v blagajniškem dnevniku, enakem, kot ga uporabljajo pravi računovodje. To počne ob pomoči in nadzoru mentorja.

  • turistični vodič je vloga, ki jo mladostnik opravlja le enkrat ali dvakrat v šolskem letu. Takrat ima nalogo, da organizira izlet. Ob smernicah, ki jih dobi od mentorjev, mora izbrati destinacijo izleta, poiskati vse potrebne informacije za izlet, opraviti rezervacije po telefonu in načrtovati časoven potek izleta. Vse pomembne podatke zapiše in predstavi ostalim mladostnikom.

  • fotograf ima nalogo, da na izletu z digitalnim fotoaparatom dokumentira zanimivosti in po izletu fotografije uredi na računalniku.

DNEVNI URNIK:

PONEDELJEK, TOREK, SREDA:

 

8.00 - 8.30

prihod v šolo in zajtrk

8.45 - 9.00

plenum

9.00 - 13.00

delo po ateljejih

13.00 - 14.00

kosilo, blagajna

14.00 - 14.30

rekreativne, sprostitvene dejavnosti

14.30 - 15.00

ocena dnevnih aktivnosti

   

ČETRTEK:

9.00 - 9.30

prihod v šolo in zajtrk

9.30 - 10.00

plenum

10.00 - 12.30

delo po ateljejih

12.30 - 13.30

kosilo, blagajna

13.30 - 14.30

generalno čiščenje, urejanje prostorov

14.30 - 15.00

ocena dnevnih aktivnosti

   

PETEK:

8.00 - 8.30

prihod v šolo

8.30 - 9.30

močan zajtrk

9.30 - 10.00

priprava na sestanek

10.00 - 12.00

tedenski sestanek skupine