(01) 541 43 43 | info@mdj.si

Sprejemni postopki

Spoštovani socialni in drugi strokovni delavci centrov za socialno delo !

Ob odsotnosti splošno predpisanega reda pri obravnavi vlog za sprejem učencev v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami so sprejemni postopki stvar, ki je urejena v vsaki od ustanov posebej. V večini sicer podobno, v Mladinskem domu Jarše pa velja opozoriti na nekatere posebnosti.

Sprejemni postopki v stanovanjskih skupinah Mladinskega doma Jarše so najprej posledica dejstva, da so kapacitete stanovanjskih skupin od ustanovitve dalje z izredno redkimi izjemami ves čas zasedene, prav tako so odvisni tudi od dislociranosti skupin in stopnje njihove avtonomije, verjamemo pa, da obenem izražajo tudi strokovne vrednote.

O  sprejemu otrok v naše stanovanjske skupine tako praviloma odločajo neposredno strokovni timi in v njih vzgojitelji posameznih stanovanjskih skupin. Po našem mnenju ti najbolje presodijo o tem, ali so sposobni posameznemu otroku ponuditi primerno ali želeno skrb in v kakšnih okvirih to lahko naredijo. Obenem so tisti, ki ob dejstvu, da so stanovanjske skupine stalno polno zasedene, edini posedujejo in sooblikujejo informacije in odločitve, na podlagi katerih lahko načrtujejo termine, v katerih se s sprostitvijo kapacitet odpirajo možnosti za nove sprejeme. Tako lahko edini sproti in kvalitetno sklepajo dogovore s socialnimi delavci, ki v neželenih čakalnih vrstah čakajo na namestitev klientov.

Te kompetence vzgojiteljev so omejene le v primeru, ko imajo v katerikoli stanovanjski skupini prosto mesto. V tem primeru v vlogi ravnatelja ugodim prvi prejeti vlogi.

Formalno lahko vloge za namestitev naslovite na naslove stanovanjskih skupin ali na naslov ustanove. V vsakem primeru se bomo v najkrajšem času potrudili za odgovor. Če pa jih boste poslali na uradni naslov ustanove, bom praviloma primoran odgovoriti, da so naše kapacitete žal polne in da vam zato priporočamo, da se o morebitni kasnejši namestitvi dogovorite s posameznimi stanovanjskimi skupinami. Obenem bomo informacijo o vaši vlogi po internih kanalih poslali v vse stanovanjske skupine, vendar bodo te vloge na pomembnosti pridobile šele takrat, ko z obiski vaših klientov ali drugače začnete z vsebinskim delom sprejemnega postopka v posamezni skupini, v katerem so bistveni pogovori med strokovnjaki in ustrezna dokumentacija.

Zavedamo se, da tako procesiranje vlog ni naklonjeno upravnemu odločanju, ki je v ozadju vsake  namestitve in da utegnete imeti s prilagajanjem vaših strokovnih vrednot in upravnih norm našim strokovnim vrednotam tehnične težave (npr. to, da morate za eno namestitev opraviti več obiskov). Kljub temu pa se nam zdi prav, da se logika in proces upravnega odločanja na neki točki prekine in da se na tej točki začne strokovni dialog v korist otroka. Z upravno odločbo namreč ni mogoče niti vzpostaviti razmer za primerno vzgojo, še manj pa vnaprej odločiti o njej. S strokovnim dialogom, v katerem imajo v naši ustanovi glavno besedo vzgojitelji, pa lahko naredimo marsikaj in zato je prav, da se začne čim prej, pri nas torej že v sprejemnem postopku.

Preden sklenem, velja opozoriti, da so naše stanovanjske skupine na podlagi dosežene stopnje avtonomije razvile tudi različne identitete ali značilnosti. Tisti, ki imate z nami več izkušenj, jih verjetno že poznate, drugi jih boste spoznali. Sami se trudimo na te razlike pokazati z opisi posameznih skupin na domačih straneh zavoda in z nekaterimi analitičnimi podatki. Za zdaj jih ni veliko, trudili pa se bomo, da jih bo vedno več.

delavci Mladinskega doma Jarše