(01) 541 43 43 | info@mdj.si

Osnovni podatki

Naziv: Mladinski dom Jarše

Odgovorna oseba: Boštjan Bajželj, ravnatelj

Davčna številka: 680 560 87 ( nismo zavezanci za DDV )

TR UJP: 01100-6030718759

Matična številka: 5051096000

Telefonske številke:

Tajništvo: 01 541 43 43  |  Računovodstvo: 059 099 543  |  Ravnatelj: 059 099 542  (040 826 646)

fax: 01/541 91 04

 

MINIMALNI STRANDARDI MDJ