Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti spletne strani www.mdj.si

 

Ta izjava se nanaša na spletišče www.mdj.si, s katerim upravlja Mladinski dom Jarše.

V Mladinskem domu Jarše želimo vsem obiskovalcem spletne strani omogočiti enakopraven dostop. Uporabo portala želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po elektronski pošti: tajnistvo@mdj.si ali na tel. 01 5414343.

Zavezanec bo uporabniku odgovoril na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam v tem roku sporočimo, kdaj bomo podali odgovor, in zakasnitev odgovora ustrezno utemeljimo.

 

Zagotovitev skladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so bile zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • Portal vsebuje namenski vtičnik “dostopnost” SOGO, ki je usklajen z zahtevami standarda SIST EN 301 549 V2.1.2 in ga lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti,
 • prilagojena je pisava spletne strani, ki slabovidnim osebam omogoča lažje branje,
 • možna je izbira povečava besedila,
 • možna je uporaba različnih ravni naslovov,
 • dosegljivost nekaterega gradiva je v dostopnih formatih,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • mogoč je vklop funkcionalnosti spremembe barvne sheme, 
 • kontrasti na spletni strani so primerni,
 • spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki,
 • spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico,
 • spletna stran ima kazalo strani.
 • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200%. Povezave na strani so prepoznavne.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

 

Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA)

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

 1. omogočanje vsebin v slovenskem znakovnem jeziku,
 2. skenirani dokumenti v PDF obliki,
 3. multimedijske vsebine,
 4. del slikovnega materiala ni opremljen z alternativnim besedilom, saj posodabljamo svoje spletno stran z aktualnimi materiali, ki pa razlage ne potrebujejo, saj gre za slike krajev, ki smo jih obiskali ali dejavnosti, ki smo jih izvedli.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

 

Ta izjava je bila posodobljena 13. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Dostopnost