(01) 541 43 43 | info@mdj.si

 

»Če ne znamo bolje, za vaše otroke poskrbimo kot za svoje«

 

Poslanstvo

Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti opravlja vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja (t.im. otroci s posebnimi potrebami-vedenjske motnje). Mladinski dom Jarše deluje v dobro otrok in mladostnikov obeh spolov v starosti med 12 in 18 let in njihovih družin tako, da otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu z sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji o človekovi osebnosti in njegovih pravicah ter svoboščinah.

 

Vizija

Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše.

 

Maksima

Pri svojem delu stavimo torej na znanje in na stalno strokovno predelovanje izkušenj. Če kdaj odpove tudi to - in v vzgoji občasno odpovejo vsi scenariji, načrti in lepe misli - in ne vemo kako naprej, takrat velja, da za otroke, ki nam jih zaupate v vzgojo, poskrbimo tako, kot bi v podobnih primerih poskrbeli za svoje lastne otroke.

Novice

    Page 1 of 10  > >>

13 Jun 2019
Posted by: Miha Lipovšek

Junijski roki za popravne izpite so že razpisani. Nujno je potrebna prijava.
Prijavnica in junijski roki za popravne izpite z izpitnim redom se nahajata
na naši spletni strani na spletnem naslovu:
https://www.mdj.si/osnovna-%C5%A1ola.html

29 Dec 2016
Posted by: Borut Velušček

Zaposleni, otroci in mladostniki MD Jarše se najlepše zahvaljujemo podjetju Orbico d.o.o. za velikodušno donacijo. Obenem se zahvaljujemo tudi podjetju

Palta d.o.o. (Hood Burger) za nepozabno in srčno pogostitev.

14 Dec 2015
Posted by: Borut Velušček

Hvala Špas teatru Mengeš, ki je naši stanovanski skupini omogočil brezplačen ogled predstave Čista norišnica.

09 Dec 2015
Posted by: Borut Velušček

Mladinski dom Jarše ni ponudnik stroritev objavljenih na spletni strani zumzi.com