Skoči na glavno vsebino

SEZNAM UČNIH GRADIV IN PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

6. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

 

SLOVENŠČINA

Novi svet iz besed 6. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: Gradim slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek. (prenovljena izdaja 2011) Založba Rokus Klett. EAN: 9789612711207

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612713645 Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

Kolnik Kolenc: Geografija za 6. razred. Učbenik. DZS.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Verdev, H.: Raziskujem preteklost 6. Učbenik. Rokus Klett. 2. izdaja, 2. ponatis, 2020.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKABerk J., Draksler J., Robič M. Skrivnosti števil in oblik 6. 3. izdaja Rokus Klett.

Veliki zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJEDevetak I. in dr.: Dotik narave 6. Rokus Klett

Veliki črtasti zvezek, barvice.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

GOSPODINJSTVO

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

 

 

 

7. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

 

SLOVENŠČINA

Novi svet iz besed 7. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: Slovenščina za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Založba Rokus Klett. EON: 9789612099428 

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EON: 9789612716714 

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

Račič, Tomšič: Geografija 7. Učbenik. MKZ.

K. Natek, Atlas sveta za osnovno in srednjo šolo. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7. Učbenik. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKA

M. Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 7, matematični učbenik za 7. razred osnovne šole, Založba Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE

G. Torkar, I. Devetak, M. Kovič: DOTIK NARAVE 7, Učbenik za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole, Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

8. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

 

SLOVENŠČINA

Novi svet iz besed 8. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett.  EAN: 9789612710187

ANGLEŠČINA

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612716738 

Veliki črtasti zvezek.

ZGODOVINA

J. Razpotnik idr.: RAZISKUJEM PRETEKLOST. Učbenik za zgodovino v 8. razredu.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

F. Novak idr.: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED. Učbenik. DZS.

K. Natek, Atlas sveta za osnovno in srednjo šolo. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad STIČIŠČE 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole, JUTRO.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al. MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko za 8. razred osnovne šole, MODRIJAN.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

U. Lunder DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole, ROKUS KLETT.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Gabrič et al. KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

9. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

 

SLOVENŠČINA:

Novi svet iz besed 9. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen idr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EAN: 9789612711238

ANGLEŠČINA:

D. Goodey, N. Goodey: Messages 4, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 4, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612716424 

Veliki črtasti zvezek

ZGODOVINA:

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9. 3. izd. Učbenik za zgodovino. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA:

J. Senegačnik:  GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Leto 2019, 2. izdaja. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Založba Modrijan.

J. Senegačnik idr.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Geografija za 9. razred. Delovni zvezek. Založba Modrijan. EAN: 9789617053241 .

Ročni zemljevid Slovenije.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad STIČIŠČE 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole, JUTRO.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al. MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko za 9. razred osnovne šole, MODRIJAN.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik za biologijo v devetem razredu osnovne šole, ROKUS KLETT.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Gabrič et al. KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

 

Dostopnost