Skoči na glavno vsebino

MOBILNA SLUŽBA

Kaj delamo?

Mobilna služba je program Mladinskega doma Jarše za pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v vedenju in čustvovanju ter potrebujejo podporo in usmeritev v procesu odraščanja. Hkrati nudimo svetovanje staršem in družinam pri reševanju vzgojnih, vedenjskih, čustvenih, učnih, identitetnih in drugih težav ali preprečevanju njihovega stopnjevanja.

Intervencije izvajamo pri naslednjih oblikah vedenja: odklanjanje šole, agresivna ali samodestruktivna vedenja (samopoškodbeno vedenje, motnje prehranjevanja), izstopajoči čustveni izbruhi, beganje od doma, pretirana uporaba elektronskih naprav ipd.

 

Sodelujemo v strokovnih timih osnovnih in srednjih šol, ki se jih na njihovo povabilo udeležujemo kot zunanji svetovalci v primerih izstopajočih vedenjskih in čustvenih težav otroka ali mladostnika.  

S šolami sodelujemo v primerih kriznih situacij, ki so posledica hujših vedenjskih in čustvenih izbruhov. Ob kriznem dogodku (npr. nasilju) lahko za šole organiziramo podporo in pomoč:

  • za učitelje in strokovne delavce oblikujemo pomoč v obliki podpore in svetovanja,
  • po potrebi izvedemo izobraževanje oziroma posvet s praktičnimi rešitvami za konkreten primer,
  • za razred oziroma skupino učencev oblikujemo in izvedemo delavnice, ki so prilagojene situaciji.

 

 

Stik z nami

Za mobilno obravnavo otroka ali mladostnika:

Otroke in mladostnike sprejmemo v obravnavo na željo šole, centra za socialno delo, druge institucije ali na željo staršev. Najprej se dogovorimo za prvo srečanje, kjer se pogovorimo o tem, kaj in kako naj bi se izvajalo. Pomoč je prilagojena potrebam posameznika in njegove družine. Načrt pomoči naredimo skupaj z otrokom in starši, ga sproti evalviramo in prilagajamo otrokovim spreminjajočim se potrebam.

Za več informacij nas lahko pokličete na spodaj navedene številke ali pošljite elektronsko pošto. Za obravnavo, prosim natisnite in izpolnite prošnjo (za starše ali skrbnike obrazec “zaprosilo_starši“, za šole obrazec “zaprosilo_zavod“) ter je pošljite na elektronsko pošto (mobilna.sluzba@mdj.si), ali po navadni pošti na Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana.

Delovni čas:
pon, sre, čet, pet: 8.30 – 15.30
tor: 12 – 19

 

Za potrebe šol ali drugih ustanov:

 V Mladinskem domu Jarše imamo dolgoletne izkušnje na področju dela z otroki in mladostniki s težavami v vedenju in čustvovanju. Pokličite nas in povejte, kje vas čevelj žuli. Skupaj bomo poiskali način podpore, ki bo za vašo šolo, tim in rešitev težav najustreznejši. Dogovorimo se za sestanek, na katerem svetujemo strokovnim delavcem v zvezi z določenim primerom. V drugi fazi, če je smiselno, izvedemo še informativno-izobraževalni posvet s celotnim učiteljskim zborom. Na voljo pa imamo še vrsto drugih intervencij, ki jih oblikujemo glede na konkretno težavo.

Kdo smo

Skupni mail mobilne službe:
mobilna.sluzba@mdj.si

Sanja Brezničar
sanja@mdj.si
059 099 546

Tomislav Rikel
tomislav@mdj.si
059 099 547

Katja Bilban
katja@mdj.si

Dostopnost