Vizija

Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše.

Poslanstvo

Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti opravlja vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja (t.im. otroci s posebnimi potrebami-vedenjske motnje). Mladinski dom Jarše deluje v dobro otrok in mladostnikov obeh spolov v starosti med 12 in 18 let in njihovih družin tako, da otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu z sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji o človekovi osebnosti in njegovih pravicah ter svoboščinah.

Maksima

Pri svojem delu stavimo torej na znanje in na stalno strokovno predelovanje izkušenj. Če kdaj odpove tudi to – in v vzgoji občasno odpovejo vsi scenariji, načrti in lepe misli – in ne vemo kako naprej, takrat velja, da za otroke, ki nam jih zaupate v vzgojo, poskrbimo tako, kot bi v podobnih primerih poskrbeli za svoje lastne otroke.

28. 9. 2022 bo 11. redna seja Sveta MDJ

HVALA VSEM, KI STE SODELOVALI NA KONFERENCI
SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN

 

10. do 12. junij 2022

Dostopnost