(01) 541 43 43 | info@mdj.si

 

»Če ne znamo bolje, za vaše otroke poskrbimo kot za svoje«

 

Poslanstvo

Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti opravlja vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja (t.im. otroci s posebnimi potrebami-vedenjske motnje). Mladinski dom Jarše deluje v dobro otrok in mladostnikov obeh spolov v starosti med 12 in 18 let in njihovih družin tako, da otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu z sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji o človekovi osebnosti in njegovih pravicah ter svoboščinah.

 

Vizija

Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše.

 

Maksima

Pri svojem delu stavimo torej na znanje in na stalno strokovno predelovanje izkušenj. Če kdaj odpove tudi to - in v vzgoji občasno odpovejo vsi scenariji, načrti in lepe misli - in ne vemo kako naprej, takrat velja, da za otroke, ki nam jih zaupate v vzgojo, poskrbimo tako, kot bi v podobnih primerih poskrbeli za svoje lastne otroke.

Novice

    Page 1 of 12  > >>

27 Oct 2016
Posted by: Borut Velušček

VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA

01 Jul 2016
Posted by: Borut Velušček

V času šolskih počitnic smo dosegljivi preko elektronske pošte.

12 Feb 2016
Posted by: Borut Velušček

V času zimskih šolskih počitnic ne bo uradnih ur. 

14 Dec 2015
Posted by: Borut Velušček

Hvala Špas teatru Mengeš, ki je naši stanovanski skupini omogočil brezplačen ogled predstave Čista norišnica.