UPRAVA

Ina Kreft Toman

ravnateljica

Barbara Baš Ćatić

poslovna sekretarka

Nataša De Wolff Ilić

računovodkinja

Bojan Fuchsjäger

hišnik in ekonom

Gordana Todorovič

čistilka

Borut Velušček

računalnikar

Blaž Sever

kuhar in čistilec

OSNOVNA ŠOLA

Katarina Jelenec

učiteljica 

Vida Kokelj

svetovalna delavka

mag. Maja Dolinar

učiteljica

Tjaša Steiner

psihologinja

Barbara Hrovat

učiteljica

Marija Šauer

učiteljica

Petra Prestor

učiteljica

PRODUKCIJSKA ŠOLA

Miha Stele

mentor

Majda Milavec

mentorica

Meta Rant

mentorica

Rajko Bajt

mentor

STANOVANJSKA SKUPINA ČRNUŠKA GMAJNA

Peter Steničnik

vzgojitelj

Tomi Martinjak

vzgojitelj

Irma Zdovc

vzgojiteljica

Marko Ocvirk

vzgojitelj

STANOVANJSKA SKUPINA HIŠA

Matjaž Gnezda

vzgojitelj

Martina Juteršek

vzgojiteljica

Miroslava Kramberger

vzgojiteljica

Tanja Zagorc

vzgojiteljica

Snežana Novaković

gospodinja

STANOVANJSKA SKUPINA KOKOS

Damjan Habe

vzgojitelj

Katja Bilban

vzgojiteljica

Ruth Bračevac

vzgojiteljica

Luka Alič

vzgojitelj

Neva Mole

vzgojiteljica

Majda Zorin

gospodinja

STANOVANJSKA SKUPINA ZELENI TIR

Damjan Kolarič

vzgojitelj

Gaja Koler

vzgojiteljica

Borut Kožuh

vzgojitelj

Eva Breznik

vzgojiteljica

Katarina Jelenec

vzgojiteljica

Predrag Stojanović

gospodinjec

MOBILNA SLUŽBA

Miha Stele

Sanja Brezničar

Ina Kreft Toman

Dostopnost