Skoči na glavno vsebino

SEZNAM UČNIH GRADIV IN PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

6. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

Avbar, Dolenc, Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 6+. Rokus Klett. EAN: 9789612924256
Veliki črtasti zvezek

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.
D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612713645
Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

Verdev, H.: Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje. Učbenik. Rokus Klett, 2018.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Verdev, H.: Raziskujem preteklost 6. Učbenik. Rokus Klett. 2. izdaja, 2. ponatis, 2020.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKA

Berk J., Draksler J., Robič M. Skrivnosti števil in oblik 6. 3. izdaja Rokus Klett.

Veliki zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE

Devetak I. in dr.: Dotik narave 6. Rokus Klett

Veliki črtasti zvezek, barvice.

 

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

GOSPODINJSTVO

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

 

 

 

7. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

N. Cajhen in dr.: Slovenščina za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Založba Rokus Klett. EON: 9789612099428

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EON: 9789612716714 

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

H. Verdev, M. Ilc Klun: RAZISKUJEM STARI SVET 7. NOVO POTOVANJE. Učbenik. Rokus Klett.

K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7. Učbenik, posebna izdaja. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKA

M. Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 7. Učbenik za 7. razred osnovne šole. Založba Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE

G. Torkar, I. Devetak, M. Kovič: DOTIK NARAVE 7, Učbenik za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole, Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

 

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

8. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

Novi svet iz besed 8. Berilo. Rokus Klett

N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett.  EAN: 9789612710187

ANGLEŠČINA

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612716738 

Veliki črtasti zvezek.

ZGODOVINA

J. Miranda Razpotnik, A. Plazar: POTUJEM V PRETEKLOST 8. Učbenik za zgodovino v 8. razredu.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

F. Novak idr.: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED. Učbenik. DZS.

K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad: STIČIŠČE 8. Učbenik za 8. razred osnovne šole. Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Učbenik za fiziko za 8. razred osnovne šole, Modrijan.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8. Učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole, Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Graunar et al. KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS.
Periodni sistem,

Veliki črtasti zvezek.

 

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

9. RAZRED

Graunar, Podlipnik, Mirnik: Kemija danes 2. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja. DZS

Graunar, Podlipnik, Mirnik KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS.

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

Novi svet iz besed 9. Berilo. Rokus Klett
N. Cajhen idr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9. Izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EAN: 9789612717933

ANGLEŠČINA

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus Klett. EAN: 9789612716424 

Veliki črtasti zvezek

ZGODOVINA

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9. 3. izd. Učbenik za zgodovino. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

J. Senegačnik:  GEOGRAFIJA SLOVENIJE.  2. izdaja. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Modrijan.

J. Senegačnik idr.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Geografija za 9. razred. Delovni zvezek. Modrijan. EAN: 9789617053241.

Ročni zemljevid Slovenije.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad: STIČIŠČE 9. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2. Učbenik za fiziko za 9. razred osnovne šole. Modrijan.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9. Učbenik za biologijo v devetem razredu osnovne šole. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Graunar, Podlipnik, Mirnik: Kemija danes 2. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja. DZS

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek, vložna mapa

ŠPORT

Telovadni copati.

 

Dostopnost