UČBENIKI

6. RAZRED

Učenci bodo v 6. razredu potrebovali naslednje:

 

SLOVENŠČINA:

 • Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek. EAN: 9789612713812

ANGLEŠČINA:

 • Goodey, Goodey: MESSAGES 1. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.
 • Goodey, Goodey: MESSAGES 1. New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 3831075927476 ali EAN: 9789612713645.

MATEMATIKA:

 • Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 6, matematični učbenik za 6. razred osnovne šole. Jutro.
 • Velik zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE:

 • Devetak: DOTIK NARAVE 6. Učbenik. Rokus Klett.
 • Velik črtast zvezek, barvice.

GEOGRAFIJA:

 • Kolnik Kolenc: GEOGRAFIJA ZA 6. RAZRED. Učbenik. DZS.
 • Velik črtast zvezek.

ZGODOVINA:

 • Janša Zorn, Kastelic, Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO. Učbenik. Modrijan.
 • Janša Zorn, Kastelic, Škraba: Spoznavajmo zgodovino. Delovni zvezek. Modrijan. EAN: 9789616465700
 • Velik črtast zvezek.

GLASBENA VZGOJA:

 • mali črtast zvezek.

GOSPODINJSTVO:

 • velik črtast zvezek.

 

7. RAZRED

Učenci bodo v 7. razredu potrebovali naslednje:    

 

SLOVENŠČINA:

> N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Založba Rokus Klett. EAN: 9789612099428 ali EAN: 9789612714123
ANGLEŠČINA:

>  Goodey, Goodey: MESSAGES 2. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

>  Goodey, Goodey: MESSAGES 2. New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612716714 ali EAN: 3831075927469


MATEMATIKA:

>  M. Strnad: STIČIŠČE 7, matematični učbenik za 7. razred osnovne šole, JUTRO.

>  Velik 40-listni nizki karo zvezek, geotrikotnik, šestilo.


NARAVOSLOVJE: 

>  Devetek idr.: DOTIK NARAVE 7. Učbenik. Rokus Klett.

> B. Novak, D. Devetak: Sistem živih bitij.

>  Velik črtast zvezek.


GEOGRAFIJA:

>  Račič, Tomšič: GEOGRAFIJA 7. Učbenik. MKZ.

>  Atlas sveta za osnovne in srednje šole. MKZ.

>  Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.


ZGODOVINA:

> Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7. Učbenik. Rokus Klett.

>  Velik črtast zvezek.


DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA
:

> velik črtast zvezek

GLASBA:

> mali črtast zvezek.


IZBIRNI PREDMETI:

> mali/veliki črtasti zvezki.

8. RAZRED

Učenci bodo v 8. razredu potrebovali naslednje:

 

SLOVENŠČINA:

> N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett.  EAN: 9789612710187 ali EAN: 9789612714130

ANGLEŠČINA:

> D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

>  D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 3831075927452
MATEMATIKA:

>  M. Strnad: STIČIŠČE 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole, JUTRO.

>  Velik 40-listni nizki karo zvezek, geotrikotnik, šestilo.


FIZIKA:

>  B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Učbenik. (prenovljena izd. 2012) Modrijan.

>  B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Delovni zvezek (prenovljena izd. 2011). ISBN: 9789612416348

>  Velik 40-listni zvezek nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA:

>  U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8. Učbenik. Rokus Klett.

>  Velik črtast zvezek.

KEMIJA:

> Gabrič idr.: KEMIJA DANES 1. Učbenik. DZS.

>  Periodni sistem.

>  Velik črtast zvezek.


ZGODOVINA:

>  J. Razpotnik idr.: RAZISKUJEM PRETEKLOST. Učbenik za zgodovino v 8. razredu.

>  Velik črtast zvezek.

GEOGRAFIJA:

> F. Novak idr.: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED. Učbenik. DZS.

> Atlas sveta za osnovne in srednje šole. MKZ. (za domačo uporabo)

> Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.

 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA:

> velik črtast zvezek.
 

GLASBA:

> mali črtast zvezek.

IZBIRNI PREDMETI:
> mali/veliki črtasti zvezki.

9. RAZRED
Učenci bodo v 9. razredu potrebovali naslednje: 
SLOVENŠČINA:

>  N. Cajhen idr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EAN: 9789612711238 ali EAN: 9789612714147

ANGLEŠČINA:

> D. Goodey, N. Goodey: Messages 4, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.

>  D. Goodey, N. Goodey: Messages 4, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612716424


MATEMATIKA:

>  M. Strnad: STIČIŠČE 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole, JUTRO.

> Velik 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.


FIZIKA:

> B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 2. (prenovljena izdaja 2012) Učbenik.

>  Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 2. (prenovljena izdaja 2012) Delovni  zvezek. ISBN: 9789612416362

>  Velik 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.


BIOLOGIJA:

>  M. Starič Erjavec, V. Klokočovnik: DOTIK ŽIVLJENJA 9. Učbenik. Rokus Klett.

>  Velik črtast zvezek.


KEMIJA:

> Gabrič in dr.: KEMIJA DANES 2. Učbenik. DZS.

>  Velik črtast zvezek.
ZGODOVINA:

> J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9. 3. izd. Učbenik za zgodovino. Rokus Klett.

>  Velik črtast zvezek.


GEOGRAFIJA:

>  J. Senegačnik idr.: Živim v Sloveniji. GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED. Učbenik. Založba Modrijan.

> J. Senegačnik idr.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Geografija za 9. razred. Delovni zvezek. Založba Modrijan. ISBN: 9789612416287

>  Ročni zemljevid Slovenije.

> Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.


GLASBA:

> mali črtast zvezek.


IZBIRNI PREDMETI:

> mali/veliki črtasti zvezki.

 

Dostopnost