Skoči na glavno vsebino

SEZNAM UČNIH GRADIV IN PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

5. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

 

SLOVENŠČINA

-Kapko, D., Jeras, N., Čadež, S., & Grabner Jonke, A. (2023). Planet Radovednih pet, Slovenščina 5, Učbenik (1. izd., p. 113). Rokus Klett.

-Kapko, D., Jeras, N., Čadež, S., & Grabner Jonke, A. (2023). Planet Radovednih pet, Slovenščina 5, Samostojni delovni zvezek (1. izd., p. 2 zv. (105; 159 )). Rokus Klett.

-Planet Radovednih pet, Berilo 5: [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole] (1. izd., p. 191). (2023). Rokus Klett.

– zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti

– mapa A4 z elastiko, plastificirana

 

MATEMATIKA

-Kopasić, M. (2023). Planet Radovednih pet, Matematika 5, Učbenik (1. izd., p. 163). Rokus Klett.

– Kopasić, M., & Jurkovič, M. (2023). Planet Radovednih pet, Matematika 4, Samostojni delovni zvezek (1. izd., p. 4 zv. (95; 96; 95; 95 )). Rokus Klett.

– zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

-Mežnar, P., Slevec, M., & Štucin, A. (2023). Planet Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 5, Učbenik (1. izd., p. 123). Rokus Klett.

-Mežnar, P., Slevec, M., & Štucin, A. (2023). Planet Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 5, Samostojni delovni zvezek (1. izd., p. 143). Rokus Klett

– zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti

 

DRUŽBA

Verdev, H., & Žlender, B. (2023). Planet Radovednih pet, Družba 5, Učbenik (1. izd., p. 111). Rokus Klett.

-Verdev, H., & Žlender, B. (2023). Planet Radovednih pet, Družba 5, Samostojni delovni zvezek (1. izd., p. 135). Rokus Klett.

– zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti

 

GOSPODINJSTVO

-Femc Knaflič, S., & Štucin, A. (2023). Radovednih pet, Gospodinjstvo za vsak dan 5, [Učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole] (1. izd., p. 80). Rokus Klett.

– zvezek, veliki A5, 50-listni, črtasti

 

ANGLEŠČINA

-Puchta, H., Gerngroß, G., & Lewis-Jones, P. (2023). Super Minds 2, Učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole (1. izd., pp. 168, 1 f. pril.). Rokus Klett.

-Puchta, H., Gerngroß, G., & Lewis-Jones, P. (2023). Super Minds [2], Delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole (1. izd., p. 128). Rokus Klett.

– zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti

-zvezek mali A5 50-litni, črtasti

 

GLASBENA UMETNOST

-Brdnik Juhart, P., & Mraz Novak, T. (2023). Planet Radovednih pet, Glasbena umetnost 5, Učbenik (1. izd., p. 75). Rokus Klett.

-Mraz Novak, T., & Brdnik Juhart, P. (2023). Planet Radovednih pet, Glasbena umetnost 5, Samostojni delovni zvezek (1. izd., p. 103). Rokus Klett.

 

ŠPORT

-Telovadni copati.

6. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

NOVI SVET IZ BESED 6. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: Gradim slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek. (prenovljena izdaja 2011) Založba Rokus Klett. EAN: 9789612711207

Veliki črtasti zvezek.

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 1, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612713645 

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

Verdev, H.: Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje. Učbenik. Rokus Klett, 2018.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Verdev, H.: Raziskujem preteklost 6. Učbenik. Rokus Klett. 2. izdaja, 2. ponatis, 2020.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKA

Berk J., Draksler J., Robič M. Skrivnosti števil in oblik 6. 3. izdaja Rokus Klett.

Veliki zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE

Devetak I. in dr.: Dotik narave 6. Rokus Klett

Veliki črtasti zvezek, barvice.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. Delovni zvezek z delovnim gradivom. Izotech.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

GOSPODINJSTVO

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

 

 

 

7. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

NOVI SVET IZ BESED 7. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: Slovenščina za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EON: 9789612099428 

ANGLEŠČINA  

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EON: 9789612716714 

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

H. Verdev, M. Ilc Klun: RAZISKUJEM STARI SVET 7. NOVO POTOVANJE. Učbenik. Rokus Klett.

K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

ZGODOVINA

Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7. Učbenik, posebna izdaja. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

MATEMATIKA

M. Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 7. Učbenik za 7. razred osnovne šole. Založba Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

NARAVOSLOVJE

G. Torkar, I. Devetak, M. Kovič: DOTIK NARAVE 7, Učbenik za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole, Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV – LES. Delovni zvezek z delovnim gradivom. Izotech.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

8. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

NOVI SVET IZ BESED 8. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett.  EAN: 9789612710187

ANGLEŠČINA

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612716738 

Veliki črtasti zvezek.

ZGODOVINA

J. Razpotnik idr.: RAZISKUJEM PRETEKLOST. Učbenik za zgodovino v 8. razredu. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

F. Novak idr.: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED. Učbenik. DZS.

K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. MKZ.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad: STIČIŠČE 8. Učbenik za 8. razred osnovne šole. Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Učbenik za fiziko za 8. razred osnovne šole, Modrijan.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8. Učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole, Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS.

Veliki črtasti zvezek.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

D. Slukan, J. Virtič: OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI. Delovni zvezek z delovnim gradivom. Izotech.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Veliki črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

9. RAZRED

Gradivo in pripomočke, ki so označeni z rdečo, je treba kupiti.

SLOVENŠČINA

NOVI SVET IZ BESED 9. Berilo. Rokus Klett.

N. Cajhen idr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EAN: 9789612711238

ANGLEŠČINA

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Založba Rokus Klett.

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus Klett. EAN: 9789612716424 

Veliki črtasti zvezek

ZGODOVINA

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9. 3. izd. Učbenik za zgodovino. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

GEOGRAFIJA

J. Senegačnik:  GEOGRAFIJA SLOVENIJE.  2. izdaja. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Modrijan.

J. Senegačnik idr.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Geografija za 9. razred. Delovni zvezek. Modrijan. EAN: 9789617053241.

Ročni zemljevid Slovenije.

Veliki črtasti zvezek, lepilo, barvice.

MATEMATIKA

M. Strnad: STIČIŠČE 9. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Jutro.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

FIZIKA

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2. Učbenik za fiziko za 9. razred osnovne šole. Modrijan.

Veliki 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

BIOLOGIJA

V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9. Učbenik za biologijo v devetem razredu osnovne šole. Rokus Klett.

Veliki črtasti zvezek.

KEMIJA

Gabrič et al.: KEMIJA DANES 2. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja. DZS.

Veliki črtasti zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Mali črtasti zvezek.

IZBIRNI PREDMET

Veliki črtasti zvezek.

ŠPORT

Telovadni copati.

 

Dostopnost