UČBENIKI

6. RAZRED
  1. RAZRED

Učno gradivo in drugi šolski pripomočki, ki jih nabavijo starši, so označeni z rumeno barvo.

Učenci bodo v 6. razredu potrebovali naslednje:

 

Predmet –        Gradivo –        Cena delovnih zvezkov
SLOVENŠČINA

–        Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek. EAN: 9789612713812

Novi svet iz besed 6. Rokus Klett. ISBN 978-961-271-627-1

 

17,15

ANGLEŠČINA

 

–        Goodey, Goodey: MESSAGES 1. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

Goodey, Goodey: MESSAGES 1. New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612713645

 

 

 

32,00

 

MATEMATIKA

–        Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 6, matematični učbenik za 6. razred osnovne šole. Jutro.

–        Velik zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

 

NARAVOSLOVJE

 

–        Devetak: DOTIK NARAVE 6. Učbenik. Rokus Klett.

–        Velik črtast zvezek, barvice.

 

GEOGRAFIJA

–        Kolnik Kolenc: GEOGRAFIJA ZA 6. RAZRED. Učbenik. DZS.

–        Velik črtast zvezek.

 

ZGODOVINA

–        Janša Zorn, Kastelic, Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO. Učbenik. Modrijan.

–        Janša Zorn, Kastelic, Škraba: Spoznavajmo zgodovino. Delovni zvezek. Modrijan. EAN: 9789616465700

– Velik črtast zvezek.

 

8,90
GLASBENA UMETNOST

– Mali črtast zvezek.

 

GOSPODINJSTVO

– Velik črtast zvezek.

 

7. RAZRED

Učenci bodo v 7. razredu potrebovali naslednje:    

Učno gradivo in drugi šolski pripomočki, ki jih nabavijo starši, so označeni z rumeno barvo.

Predmet –        Gradivo –        Cena delovnih zvezkov
SLOVENŠČINA

–        N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Založba Rokus Klett. EAN: 9789612099428 ali EAN: 9789612714123

Novi svet iz besed 7. Rokus Klett. ISBN 978-961-271-015-6

17,15

ANGLEŠČINA

 

–        Goodey, Goodey: MESSAGES 2. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

Goodey, Goodey: MESSAGES 2. New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 9789612716714

 

 

 

 

32,00

MATEMATIKA

–        M. Strnad: STIČIŠČE 7, matematični učbenik za 7. razred osnovne šole, JUTRO.

–        Velik 40-listni nizki karo zvezek, geotrikotnik, šestilo.

 

NARAVOSLOVJE

–        Devetek idr.: DOTIK NARAVE 7. Učbenik. Rokus Klett.

–        B. Novak, D. Devetak: Sistem živih bitij.

–        Velik črtast zvezek.

 

GEOGRAFIJA

–        Račič, Tomšič: GEOGRAFIJA 7. Učbenik. MKZ.

–        Atlas sveta za osnovne in srednje šole. MKZ (za domačo uporabo).

–        Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.

 

 

37,99 (Atlas)

ZGODOVINA

 

–        Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7. Učbenik. Rokus Klett.

–        Velik črtast zvezek.

 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA

– Velik črtast zvezek.

 

GLASBENA UMETNOST

– Mali črtast zvezek.

 

IZBIRNI PREDMETI

 

–        Mali/veliki črtasti zvezki.

 

 

 

8. RAZRED

Učenci bodo v 8. razredu potrebovali naslednje:

Učno gradivo in drugi šolski pripomočki, ki jih nabavijo starši, so označeni z rumeno barvo.

Predmet –        Gradivo –        Cena delovnih zvezkov
SLOVENŠČINA

–        N. Cajhen in dr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett.  EAN: 9789612710187 ali EAN: 9789612714130

Novi svet iz besed 8. Rokus Klett. ISBN 978-961-271-117-7

  17,15
ANGLEŠČINA

–        Goodey, Goodey: MESSAGES 3. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3. New edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Rokus Klett. EAN: 3831075927452

 

 

 

32,00

 

MATEMATIKA

–        M. Strnad: STIČIŠČE 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole, JUTRO.

–        Velik 40-listni nizki karo zvezek, geotrikotnik, šestilo.

 

FIZIKA

–        B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Učbenik. (prenovljena izd. 2012) Modrijan.

–        B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 1. Delovni zvezek (prenovljena izd. 2011). ISBN: 9789612416348

–        Velik 40-listni zvezek nizki karo, žepno računalo.

 

 

 

13,90

BIOLOGIJA

–        U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8. Učbenik. Rokus Klett.

–        Velik črtast zvezek.

 

KEMIJA

–        Gabrič idr.: KEMIJA DANES 1. Učbenik. DZS.

–        Periodni sistem.

–        Velik črtast zvezek.

 

ZGODOVINA

–        J. Razpotnik idr.: RAZISKUJEM PRETEKLOST. Učbenik za zgodovino v 8. razredu.

–        Velik črtast zvezek.

 

GEOGRAFIJA

–        F. Novak idr.: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED. Učbenik. DZS.

–        Atlas sveta za osnovne in srednje šole. MKZ (za domačo uporabo).

–        Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.

 

 

37,99 (Atlas)

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA –        Velik črtast zvezek.
GLASBENA UMETNOST

–        Mali črtast zvezek.

 

IZBIRNI PREDMETI –        Mali/veliki črtasti zvezki.

 

9. RAZRED

Učenci bodo v 9. razredu potrebovali naslednje: 

 

Predmet –        Gradivo –        Cena delovnih zvezkov
SLOVENŠČINA

–        N. Cajhen idr.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9. Samostojni delovni zvezek. Posodobljena izdaja. Rokus Klett. EAN: 9789612711238 ali EAN: 9789612714147

Novi svet iz besed 9. Rokus Klett. ISBN 978-961-271-649-3

17,15

ANGLEŠČINA

 

–        Goodey, Goodey: MESSAGES 4. New Edition. Učbenik (slovenska izdaja). Rokus Klett.

Goodey, N. Goodey: Messages 4, New Edition. Delovni zvezek (slovenska izdaja). Založba Rokus-Klett. EAN: 9789612716424, 14,90 €

 

 

 

32,00

 

 

MATEMATIKA

–        M. Strnad: STIČIŠČE 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole, JUTRO.

–        Velik 40-listni zvezek, nizki karo, geotrikotnik, šestilo.

 

FIZIKA

 

–        B. Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 2. (prenovljena izdaja 2012) Učbenik.

–        Beznec idr.: MOJA PRVA FIZIKA 2. (prenovljena izdaja 2012) Delovni  zvezek. ISBN: 9789612416362

–         Velik 40-listni zvezek, nizki karo, žepno računalo.

 

 

 

13,90

 

BIOLOGIJA

 

–        M. Starič Erjavec, V. Klokočovnik: DOTIK ŽIVLJENJA 9. Učbenik. Rokus Klett.

–        Velik črtast zvezek.

 

KEMIJA

–        Gabrič in dr.: KEMIJA DANES 2. Učbenik. DZS.

–        Velik črtast zvezek.

ZGODOVINA

 

–        J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9. 3. izd. Učbenik za zgodovino. Rokus Klett.

–        Velik črtast zvezek.

 

GEOGRAFIJA

–        J. Senegačnik :  GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Leto 2019, 2. izdaja. Učbenik ZA 9. razred osnovne šole. Založba Modrijan.

–        . Geografija za 9. razred. Delovni zvezek. Založba Modrijan. ISBN: J. Senegačnik idr.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE 9789612416287

–        Ročni zemljevid Slovenije.

–        Velik črtast zvezek, lepilo, barvice.

 

 

 

 

11,50

 

 

5,80

GLASBENA UMETNOST –        Mali črtast zvezek.
IZBIRNI PREDMETI

–        Mali/veliki črtasti zvezki.

 

 

Dostopnost